ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΠΟΛ 1177/2018

2018.10.26-.1187 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 27 .pdf

2018.10.26-.1187- ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ .pdf