ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ ΙΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Β.Δ. 917/66

ΦΕΚ 78 Α 18-5-2021 ΝΟΜΟΣ 4799 ΑΡΘΡΟ 134 _.pdf

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΦΕΚ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.

ΓΙΑ ΌΠΟΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 120

Άρθρο 134 Γενική απαγόρευση αλιείας με μηχανότρατες κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους Το άρθρο 3 του β.δ. 917/1966 (Α’ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3 Γενική εποχική απαγόρευση αλιείας με μηχανότρατες Η αλιεία με μηχανότρατες απαγορεύεται απολύτως κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους, στα εσωτερικά ύδατα της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και σε ζώνη έξι (6) ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης των ακτών της Ελληνικής Επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών κλεισίματος κόλπων και των ευθειών γραμμών βάσης.»