ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.1.9

ΦΕΚ Β 3959 Υ.Α 1906

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΦΕΚ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΛΘ

__ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ CONID-19 ΦΕΚ Β_3959__________-_2020-09-17T183552.295.pdf